0%

شیر الات اهرمی نوتریکا مدل تنسو

تومان 2,065,000 تومان گروه صنعتی نوتریکا با هدف خدمت به جامعه و با بهره گیری از مهندسین و صنعتگران مجرب از سال 1373 در فضایی بالغ بر5000متر مربع فعالیت خود را اغاز نمود
0%

شیرالات اهرمی نوتریکا مدل رادین

تومان 2,000,000 تومان گروه صنعتی نوتریکا با هدف خدمت به جامعه و با بهره گیری از مهندسین و صنعتگران مجرب از سال 1373 در فضایی بالغ بر5000 متر مربع فعالیت خود را اغاز نمود
0%

شیر الات نوتریکا مدل رادین طلایی

تومان 2,500,000 تومان گروه صنعتی نوتریکا با هدف خدمت به جامعه و با بهره گیری از مهندسین و صنعتگران مجرب از سال 1373 در فضایی بالغ بر5000متر مربع فعالیت خود را اغاز نمود