چرا شيرآب سرد هميشه درسمت راست تنه شيرآلات (از روبرو) قرار دارد؟

چرا شيرآب سرد هميشه درسمت راست تنه شيرآلات (از روبرو) قرار دارد؟

چرا شيرآب سرد هميشه درسمت راست تنه شيرآلات (از روبرو) قرار دارد؟

چرا شيرآب سرد هميشه درسمت راست تنه شيرآلات (از روبرو) قرار دارد؟ در قرن نوزدهم كه لوله كشی به تازگی ابداع شده بود و آب گرمی وجود نداشت، آب جهت استفاده توسط يك تلمبه دستی به خانه ها پمپ می شد
1399/3/25
0 نظر

چرا شيرآب سرد هميشه درسمت راست تنه شيرآلات (از روبرو) قرار دارد؟
در قرن نوزدهم كه لوله كشی به تازگی ابداع شده بود و آب گرمی وجود نداشت، آب جهت استفاده توسط يك تلمبه دستی به خانه ها پمپ می شد. از آنجا كه بيشتر مردم راست دست بودند (و هستند)، دسته اين تلمبه آب در سمت راست آن نصب می گرديد. در حاليكه این دسته برای مدت طولانی سمت راست تلمبه را اشغال كرده بود، سال ها بعد تكنولوژی آب گرم به وجود آمد. بنابراين حتی پس از طراحی شیرآلات امروزی نیز، شیر آب سرد در جای همیشگی خود یعنی در سمت راست شیرآلات باقی ماند و شير آب گرم در سمت چپ تنه شیرآلات تعبیه شد.
چرا دستگيره فلاش توالت فرنگی در سمت چپ (از روبرو) قرار دارد؟
در بالا ذکر کردیم، تلمبه های پمپ های اوليه به اين دليل در سمت راست قرار داده شدند كه بيشتر مردم راست دست بودند. اين در حالی است كه دستگيره فلاش توالت فرنگی در سمت چپ قرار دارد. موضوع چيست؟! توالت های خانگی ابتدايی، با زنجيری به مخزن آب بالای خود متصل بودند. باز هم به دليل اينكه بيشتر مردم راست دست بودند، زنجير از سمت راست مخزن آويزان بود (سمت راست كسی كه از توالت استفاده ميكرد). زمانيكه دستگيره ها به شكل اهرم های امروزی درآمدند، در جای قبلی خود یعنی سمت چپ كسی كه از روبرو به بدنه توالت نگاه می كند، باقی ماندند.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر